Ներգրավվի՛ր Գնման մրցույթ

Կազմակերպության ապրանքների/ծառայությունների գնումներն իրականացվում են բաց, թափանցիկ և մրցակցային հիմունքներով՝ խուսափելով շահերի բախումից և ապահովելով տրամադրած միջոցների նպատակային և արդյունավետ օգտագործումը:

Այս կայքն օգտագործում է քուքիներ՝ իր անհրաժեշտ գործառույթները ապահովելու, ինչպես նաև այցելուների համագործակցությունը կայքի հետ բարելավելու նպատակով։
Քուքիների վերաբերյալ առավել ընդհանուր տեղեկատվության համար ծանոթացե՛ք HTTP քուքիների մասին այս հոդվածին: