Թիմ
Սոնա
Այվազյան
Գործադիր տնօրեն
Շուշան
Ավագյան
Ծրագրի մասնագետ
Վարդուհի
Ավանեսյան
Իրավաբան
Ժանետ
Ավետիսյան
Ֆոնդհայթայթման կառավարիչ
Գայանե
Բաղդասարյան
Ծրագրի ղեկավար
Արմինե
Թոխմախյան
Հաղորդակցման համակարգող
Արաքսյա
Խաչատրյան
Ֆինասական օգնական
Արմեն
Խուդավերդյան
Հանրային կառավարման գծով խորհրդատու
Անուշ
Հակոբյան
Իրավաբան
Գոհար
Հայրյան
Գլխավոր հաշվապահ
Վարուժան
Հոկտանյան
Ծրագրի ղեկավար
Անահիտ
Հովակիմյան
Ծրագրի մասնագետ
Մարիամ
Հովեյան
Ծրագրի ղեկավար
Արեն
Մանուկյան
Ծրագրի ղեկավար
Քրիստինե
Մարգարյան
Մարդկային ռեսուրսների և կազմակերպական զարգացման համակարգող
Մերի
Մինասյան
Ծրագրի օգնական
Ֆլորա
Միրզախանյան
Ծրագրի մասնագետ
Տիգրան
Մուղնեցյան
Ծրագրի մասնագետ
Նարինե
Նուշերվանյան
Գրասենյակի կառավարիչ
Ամալյա
Ումուրշադյան
Դրամաշնորհների կառավարիչ
Լուսինե
Ստեփանյան
Միջոցառումների և ադմինիստրատիվ աշխատանքների համակարգող