Թիմ
Սոնա
Այվազյան
Գործադիր տնօրեն
Շուշան
Ավագյան
Ծրագրի օգնական
Ժանետ
Ավետիսյան
Ֆոնդհայթայթման կառավարիչ
Գայանե
Բաղդասարյան
Ծրագրի ղեկավար
Հայկ
Դավթյան
Ծրագրի մասնագետ
Արմինե
Թոխմախյան
Հաղորդակցման համակարգող
Արաքսյա
Խաչատրյան
Ֆինասական օգնական
Արմեն
Խուդավերդյան
Հանրային կառավարման գծով խորհրդատու
Անուշ
Հակոբյան
Իրավաբան
Գոհար
Հայրյան
Գլխավոր հաշվապահ
Վարուժան
Հոկտանյան
Ծրագրի ղեկավար
Անահիտ
Հովակիմյան
Ծրագրի մասնագետ
Մարիամ
Հովեյան
Ծրագրի ղեկավար
Նվարդ
Մանասյան
Ծրագրի ղեկավար
Արեն
Մանուկյան
Ծրագրի ղեկավար
Քրիստինե
Մարգարյան
Մարդկային ռեսուրսների և կազմակերպական զարգացման համակարգող
Մերի
Մինասյան
Ծրագրի օգնական
Ֆլորա
Միրզախանյան
Ծրագրի մասնագետ
Տիգրան
Մուղնեցյան
Ծրագրի մասնագետ
Նարինե
Նուշերվանյան
Գրասենյակի կառավարիչ
Ամալյա
Ումուրշադյան
Դրամաշնորհների կառավարիչ
Ալեքսեյ
Պետրոսյան
Ծրագրի ղեկավար
Լուսինե
Ստեփանյան
Միջոցառումների և ադմինիստրատիվ աշխատանքների համակարգող