Գլխավոր էջ Գործունեություն Դրամաշնորհային ծրագրեր

Դրամաշնորհային ծրագրեր

Հայաստանի համայնքներում հանրային ծախսերի դիտարկում

Ծրագրի նպատակն է բարելավել տեղական ինքնակառավարման մարմինների հաշվետվողականությունը տեղական բյուջեի ծախսերի մասով, ինչպես նաև խրախուսել համայնքային քաղաքականության և բյուջեի մշակման ու իրականացման մասնակցային գործընթացը Հայաստանի 7 մարզային համայնքներում: Այդ նպատակով...

Հակակոռուպցիոն թեմաների վերաբերյալ երիտասարդների գիտելիքների ավելացում

Ծրագիրն ուղղված է Հայաստանի երիտասարդության շրջանում քաղաքացիական կրթության խթանմանը: Հայաստանի կրթական չափանիշներին և պահանջներին համապատասխան` կմշակվեն հակակոռուպցիոն կրթության սահմանված թեմաներով ուսուցողական տեսանյութեր: 1,5 րոպե տևողությամբ 10 տեսահոլովակներ կտարածվեն երիտասարդների, այդ...

Քաղաքացիական հասարակության կարողությունների հզորացում

Ծրագիրը նպատակ ունի վեր հանել քաղաքացիական հասարակության հնարավոր դերակատարներին, անցկացնել դասընթացներ իրավունքների պաշտպանության և վերահսկողության ապահովման գործում քաղաքացիական հասարակության դերի մասին, ինչպես նաև աշխատել դասընթացների մասնակցած ակտիվիստների հետ առանցքային ուղղություններով...

Արցախի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին դիտորդական առաքելություն

Ծրագրի նպատակն է «Ականատես» դիտորդական առաքելության շրջանակում Արցախի 2019 թ․ սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների դիտարկումը` նպաստելով Արցախում ազատ և արդար ընտրությունների համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը և քաղաքացիական...

Աջակցություն և ջատագովություն Հայաստանի արդարադատության ոլորտում ծրագրային բյուջետավորման պրակտիկայի բարելավմանը

Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է նպաստել Հայաստանում լավ կառավարմանը քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական զարգացման գործընթացներում` թափանցիկության, հաշվետվողականության և մասնակցության խթանման միջոցով հասարակությանը ներգրավելով և բարեփոխումների համար ջատագովություն նախաձեռնելով: Ծրագրի շրջանակում ԹԻՀԿ-ը...

Աջակցություն հակակոռուպցիոն քաղաքականության գործընթացներում մասնակցությանը

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանում արդյունավետ հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակմանը և իրականացմանը հակակոռուպցիոն պայքարի որակի բարելավման և ակտիվացման միջոցով: Դրան հնարավոր է հասնել միասնական օրակարգի և համաձայնեցված տեսլականի ստեղծմամբ` հակակոռուպցիոն...

2018թ. ՀՀ ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների էլեկտրոնային մոնիտորինգ

Ծրագրի նպատակն է նպաստել արդար ընտրությունների անցկացմանը Հայաստանում և բարձրացնել ընտրությունների արդյունքների նկատմամբ բնակչության վստահությունը 2018թ. ՀՀ ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների ընտրական թվերի էլեկտրոնային վերլուծության միջոցով: Ծրագիրը նպատակ ունի...

Դիտորդական կարողությունների զարգացում և Հայաստանի Հանրապետությունում ԱԺ ընտրությունների օրինավորության խթանում

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանում ընտրությունների համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը, որը կհամապատասխանի միջազգային չափանիշներին և մարդու հիմնարար իրավունքների մասով ստանձնած պարտավորություններին: Սա ենթադրում է պրոֆեսիոնալ թիմի աշխատանք, որը կվերապատրաստվի իրականացնելու...

Ուսուցողական այց Ուկրաինա

Ծրագրի նպատակն է ստեղծել և ամրապնդել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների, կառավարության և իրավապահ մարմինների կարողությունները` մշակելու, արդյունավետ իրականացնելու և վերահսկելու Հայաստանի նոր կառավարության կողմից հայտարարված հակակոռուպցիոն բարեփոխումների օրակարգը: Այս նպատակով ծրագրի...

Հայաստանում ընտրված մի քանի ոլորտներում ծրագրային բյուջետավորման կիրարկման և հանրային ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների 2016-2020 թթ. միջոցառումների ծրագրի ընտրված միջոցառումների իրականացման մոնիտորինգ

Ծրագրի նպատակն է նպաստել արդյունավետ հակակոռուպցիոն քաղաքականության ձևավորմանն ու իրականացմանը Հայաստանում` խթանելով հանրային ֆինանսների կառավարման թափանցիկ ու հաշվետու համակարգի կայացումը: Ծրագիրը մոնիտորինգի կենթարկի և կվերլուծի հանրային ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների...