Գլխավոր էջ Գործունեություն Դրամաշնորհային ծրագրեր

Դրամաշնորհային ծրագրեր

Մասնակցային ժողովրդավարությունը գործողության մեջ

Ծրագրի նպատակն է ապահովել հանրային կառավարման և ժողովրդավարական գործընթացների ոլորտներում որոշումների կայացման փաստահենք և մասնակցային գործընթացը քաղաքացիական հասարակության (ՔՀ) դերակատարների՝ հանրային քաղաքականության մշակման գործում ունեցած փորձի կիրառման միջոցով, ինչպես նաև...

Արժանապատիվ աշխատանք հիմա

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանում աշխատանքային իրավուքի պաշտպանությանը։ Աշխատանքի և սոցիալական իրավունքների պաշտպանության անհատական, կոլեկտիվ և պետական մեխանիզմների զարգացում, դրանց կիրառումը Հայաստանում` աշխատողների և աշխատանքային արհմիությունների հզորացման միջոցով։ Գործողությունն ընդգրկում...

Քաղաքական կոռուպցիայի տուրեր

Ծրագրի նպատակն է մշակել և իրականացնել քաղաքական կոռուպցիայի տուրեր տեղացի և օտարերկրյա զբոսաշրջիկների համար։ Երևանում և մոտակա որոշ մարզերում փորձագետների օգնությամբ կիրականացվեն կոռուպցիոն տուրեր և շրջագայություններ, որոնց միջոցով տեղացի և...

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի և Նախագահի ընտրությունների դիտորդություն

Ծրագրի նպատակն է «Ականատես» դիտորդական առաքելության շրջանակում 2020 թ․ մարտի 31-ի Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի և Նախագահի ընտրությունների, ներառյալ նաև երկրորդ փուլի դիտարկումը` խթանելով Արցախում ազատ և արդար...

Ծրագրային բյուջետավորման պրակտիկայի մոնիտորինգ և ջատագովություն

Ծրագրի նպատակն է վեր հանել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության (ԱՍՀՆ) ծրագրերի բացթողումներն ու թերությունները և դրանց ելքային ցուցանիշները` ՀՀ ԱՍՀՆ համար մշակելով այնպիսի բյուջե, որը ծրագրային...

Հայաստանի հանրային կառույցների կողմից կատարվող գնումների պրակտիկայի բարելավմանն ուղղված մոնիտորինգ և ջատագովություն

Ծրագրի նպատակն է վեր հանել հանրային գնումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության բացթողումներն ու թերությունները, գործնականում գնահատել գնումների օրենսդրության իրականացումը, վեր հանել ՀՀ կառավավարության և համայնքային կառույցների կողմից գնումների գործընթացներում առկա կոռուպցիոն...

Հայաստանում հակակոռուպցիոն ուսումնասիրությունների վերաբերյալ hավաստագիր շնորհող ծրագիր

Ծրագրի նպատակն է ստեղծել հակակոռուպցիոն միջառարկայական ուսումնասիրությունների վերաբերյալ hավաստագիր շնորհող վերապատրաստման ակադեմիական ծրագիր, որը հասանելի կլինի ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսանողների և պետական ու հասարակական կազմակերպություններում աշխատող պրակտիկ գործիչների համար:...

Հակակոռուպցիոն օրակարգի խթանում

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանում արդյունավետ հակակոռուպցիոն քաղաքականության ձևավորմանն ու իրականացմանը և հակակոռուպցիոն բարեփոխումների օրակարգի խթանմանը՝ աջակցելով հակակոռուպցիոն փորձագիտական խմբին: Դրան կարելի է հասնել հակակոռուպցիոն փորձագիտական խմբի կանոնավոր ժողովների, պետության...

ՀՀ պաշտպանության ոլորտի օրինավորության բարելավում

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանի պաշտպանության ոլորտում հակակոռուպցիոն բարեփոխումներին, աջակցել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին` խթանելու հակակոռուպցիոն բարեփոխումները, փորձաքննություն և փորձ տրամադրել՝ հզորացնելու այլ դերակատարների աշխատանքը: Ծրագրի խնդիրներին կարելի է...

Հայաստանի համայնքներում հանրային ծախսերի դիտարկում

Ծրագրի նպատակն է բարելավել տեղական ինքնակառավարման մարմինների հաշվետվողականությունը տեղական բյուջեի ծախսերի մասով, ինչպես նաև խրախուսել համայնքային քաղաքականության և բյուջեի մշակման ու իրականացման մասնակցային գործընթացը Հայաստանի 7 մարզային համայնքներում: Այդ նպատակով...