Արդյունքներ Դասընթացներ

Ոչ ֆորմալ քաղաքացիական հակակոռուպցիոն կրթությունը ԹԻՀԿ ռազմավարական առանցքային ուղղություններից է: ԹԻՀԿ-ն իրականացնում է հետևյալ դասընթացները և ծրագրերը։

Հակակոռուպցիոն դպրոց

2019 թվականի ապրիլից ԹԻՀԿ-ը կազմակերպում է հակակոռուպցիոն դպրոցներ, որոնք ուղղված են երիտասարդների շրջանում կոռուպցիայի վերաբերյալ գիտելիքների տարածմանը։

Հակակոռուպցիոն դպրոցների ընթացքում մասնակիցները ստանում են համապարփակ տեղեկատվություն կոռուպցիայի տեսակների և դրանց չափման միավորների, հանրային ծառայողների բարեվարքության, շահերի բախման իրավիճակների, տնտեսության վրա կոռուպցիայի ազդեցության և շատ այլ կարևոր թեմաների վերաբերյալ։

Ոլորտային գիտելիքներից զատ դպրոցը նաև հնարավորություն է տաիս մասնակիցներին զարգացնել այնպիս կարևոր հմտություններ, ինչպիսիք են քննադատական և վերլուծական մտածողությունը, առաջնորդության զարգացումը։

Ծրագրի ավարտին մասնակիցներին հնարավորություն է տրվում գործնականում կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները՝ մշակելով և իրականացնելով հակակոռուպցիոն փոքրիկ նախագծեր։

Հակակոռուպցիոն ակադեմիա

2020 թվականի սեպտեմբերից ԹԻՀԿ-ը ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի հետ համատեղ իրականացնում է «Հակակոռուպցիոն ակադեմիա» մեկամյա դասընթացը, որը միտված է ուսանողներին տրամադրելու բազմակողմանի գիտելիքներ կոռուպցիայի, դրա ծնող գործոնների, տեսակների, քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական ոլորտներում կոռուպցիոն ռիսկերի, դրա հետևանքների, հակակոռուպցիոն քաղաքականության և հաստատությունների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործիքակազմի և բարեվարքության, աշխարհում և Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերի մասին։

Դասընթացի նպատակն է ստեղծել հակակոռուպցիոն միջառարկայական ակադեմիական ուսումնական ծրագիր, որը հասանելի կլինի Հայաստանի պետական կառավարման ակադեմիայի ուսանողներին և պետական և հասարակական կազմակերպություններում պրակտիկ աշխատողներին։ Դասընթացի ավարտին ուսանողները ստանում են վկայականներ։

Ծրագրի արդյունքում հրապարակվել է երկու ձեռնարկ՝ «Հակակոռուպցիոն ակադեմիա» դասընթացի ծրագիրը և «Հակակոռուպցիոն ակադեմիա» գործնական առաջադրանքների ժողովածուն։

Հակակոռուպցիոն դասընթացների շարք

ԹԻՀԿ-ը շարունակում է իր գործունեությունը ուղղված երիտասարդների շարունակական ներգրավմանը կոռուպցիայի դեմ պայքարում՝ կազմակերպելով տարբեր կրթական և իրազեկման միջոցառումներ: Այս նպատակին հասնելու համար ԹԻՀԿ-ը պարբերական դասընթացներ է անցկացնում կոռուպցիայի և լավ կառավարման վերաբերյալ տարբեր թեմաներով: Այս դասընթացները վարում են ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային լավագուն փորձագետները: Դրանով ԹԻՀԿ-ը հնարավորություն է ընձեռում երիտասարդներին խորացնելու իրենց գիտելիքները կոռուպցիայի հետևանքով առաջացած տարբեր մարտահրավերների վերաբերյալ։

Ոլորտներ

Ամսաթիվ

-

Այս կայքն օգտագործում է քուքիներ՝ իր անհրաժեշտ գործառույթները ապահովելու, ինչպես նաև այցելուների համագործակցությունը կայքի հետ բարելավելու նպատակով։
Քուքիների վերաբերյալ առավել ընդհանուր տեղեկատվության համար ծանոթացե՛ք HTTP քուքիների մասին այս հոդվածին: