Ներգրավվի՛ր Դրամաշնորհի մրցույթ

Դրամաշնորհներն ու պայմանագրերը մրցակցային հիմունքներով տրամադրվում են ընտրված ոչ պետական դերակատարներին` բաց հայտարարության կամ համագործակցության առկա փորձի հիման վրա:

Բաց հայտարարությունների դեպքում կազմակերպությունը կազմում է գնահատող հանձնաժողով (կազմված՝ համապատասխան աշխատակազմից և արտաքին փորձագետներից), որն ընտրում է գործընկերներին՝ համաձայն հայտարարության մեջ նշված պահանջների և չափանիշների:

Այս կայքն օգտագործում է քուքիներ՝ իր անհրաժեշտ գործառույթները ապահովելու, ինչպես նաև այցելուների համագործակցությունը կայքի հետ բարելավելու նպատակով։
Քուքիների վերաբերյալ առավել ընդհանուր տեղեկատվության համար ծանոթացե՛ք HTTP քուքիների մասին այս հոդվածին: