Ընդհանուր տեղեկություններ

«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2000թ.՝ ներկայացնելով Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ համաշխարհային հակակոռուպցիոն շարժումը Հայաստանում: Կազմակերպության հիմնական արժեքներն են թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը, օրինավորությունը, համարձակությունը, արդարությունը և ժողովրդավարությունը:

Կազմակերպության առաքելությունն է խթանել լավ կառավարման և ժողորդավարայկան գործընթացները ՝ հանուն պետականության ամրապնդման և կոռուպցայից զերծ Հայաստանի:

Ծառայության նպատակը

Իրականացնել կազմակերպության հրապարակումների խմբագրման/սրբագրման աշխատանքերը հայերենով և/կամ անգլերենով (ցանկալի է՝ երկլեզու)՝ ապահովելով Կազմակերպության ընդհանուր լեզվական ոճը, օգտագործվող տերմինաբանության նույնականությունը, նյութերի մատուցման ձևաչափը։

Աշխատանքի ծավալը

Ծառայության մատուցողից ակնկալվում է իրականացնել հետևյալ առաջադրանքները.

 • մշակել/ամփոփել հրապարակումների մշակման ուղեցույց
 • խմբագրել/սրբագրել Կազմակերպության արտաքին հաղորդակցության նյութերը հայերենով և/կամ անգլերենով՝ ըստ ուղեցույցով սահմանված պահանջների և սահմանված ժամկետների,
 • ապահովել արտաքին հաղորդակցության նյութերի նույնանման լեզվական ոճը, օգտագործվող տերմինաբանությունը և նյութերի մատուցման ձևաչափը:

Ակնկալվող արդյունքները

 • խմբագրված/սրբագրված նյութեր, այդ թվում՝ հրապարակումներ

Պահանջվող որակավորում

 • հրապարակումներ և զեկույցներ խմբագրելու/սրբագրելու առնվազն 5 տարվա փորձառություն
 • հայերենի և/կամ անգլերենի (ցանկալի է՝ երկուսը միաժամանակ) գերազանց իմացություն
 • հասարակական կազմակերպությունների և միջազգային կառույցների հետ աշխատելու փորձառություն
 • արագ արձագանքելու և սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն

Ժամկետներ

Համագործակցությունը կիրականացվի երկարաժամկետ և ճկուն գրաֆիկով՝ ըստ կազմակերպությունում առաջացած խմբագրման և սրբագրման կարիքների։

Տեխնիկական գնահատում

Թեկնածուի ընտրությունը կիրականացվի հետևյալ չափորոշիչների հիման վրա՝

 • պահանջվող որակավորում և փորձ (20%),
 • կազմակերպությունների ցանկը, որոնց համար թեկնածուն կատարել է նմանատիպ առաջադրանքներ (20%),
 • ծառայության արժեք (30%)
 • ծառայության որակ (30%):

Դիմելու ընթացակարգը՝

Հետաքրքրված անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը/տվյալները՝

 • ինքնակենսագրություն
 • ծառայության արժեք՝ ըստ նիշերի քանակի կամ էջի
 • կազմակերպությունների ցանկը, որոնց համար թեկնածուն կատարել է նմանատիպ առաջադրանքներ
 • խմբագրված/սրբագրված աշխատանքների նմուշ

Խնդրում ենք վերը նշված փաստաթղթերն ուղարկել անգլերենով կամ հայերենով էլեկտրոնային փոստով [email protected] հասցեին մինչ 2023 թ. փետրվարի 28-ը՝ որպես նամակի թեմա նշելով «Խմբագրման/սրբագրման ծառայություններ»: