Հակակոռուպցիոն բառարան

Մշակվել է Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլի բառարանի հիման վրա: