Հակակոռուպցիոն բառարան

Վերադառնալ ցանկին

Քաղաքացիական հասարակություն

Պետությունից, շուկայից ու ընտանիքից դուրս ոլորտ, ուր մարդիկ համախմբվում են՝ առաջ մղելու իրենց համար ընդհանուր տարբեր տեսակի հետաքրքրություններ։ Համայնքային կամ կամավորական խմբերը, հասարակական կազմակերպությունները (ՀԿ), արհմիությունները և հավատքի վրա հիմնված կազմակերպությունները սովորաբար ներառվում են այս ոլորտում՝ եզրույթը դարձնելով ավելի ընդարձակ, քան միայն ՀԿ-ներն են։

Քաղաքական կոռուպցիա Օրենքի գերակայություն