Նորություններ

Ժողովրդավարական հասարակությունում հանրության վստահությունը նվաճելու նպատակով ընտրական, այդ թվում՝ հանրաքվեների կազմակերպման գործընթացներում ծայրահեղ կարևոր է քարոզարշավների ընթացքում (և դրանից դուրս) կուսակցությունների գործունեության ֆինանսական կողմի՝ եկամուտների և ծախսերի թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովումը:

Սույն թվականի փետրվարի 25-ին տեղի է ունեցել «Գործարարների շրջանում տնտեսական մրցակցության ընկալման սոցիոլոգիական հետազոտություն» ուսումնասիրության արդյունքների ներկայացումը։ Հետազոտությունը կատարվել է «ԱՄ Փարթնըրզ Քոնսալթինգ Քամփնի» ՍՊԸ-ի կողմից՝ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ (ԱՄՆ ՄԶԳ) Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի (ԹԻՀԿ) կողմից իրականացվող «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրի շրջանակում։

ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից մշակվել է ՀՀ ոստիկանության բարեփոխումների 2020-2022 թվականների ռազմավարության նախագիծը, որն ընդհանուր առմամբ պետք է գնահատել դրական՝ հաշվի առնելով ներկայացված նախագծով ոստիկանության հաշվետվողականության, դրա ստորաբաժանումների գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը միտված  կառուցվածքային բարեփոխումների վերաբերյալ առաջարկվող արդյունավետ լուծումները։ Գտնում ենք, որ նախագծով առաջարկվող փոփոխությունները կնպաստեն ՀՀ ոստիկանության գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը, հասարակության մոտ կստեղծեն ոստիկանի նոր դրական կերպար՝ նպաստելով ոստիկանության բարի համբավի ձևավորմանը։ Միաժամանակ հարկ ենք համարում ներկայացնել նախագծի վերաբերյալ առկա որոշ նկատառումներ․

46 հասարակական կազմակերպություններ, այդ թվում`  Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը հանդես են եկել հայտարարությամբ, որտեղ վերլուծելով հետհեղափոխական գրեթե երկու տարին` որոշակի արձանագրումներ են արել:

Սույն թվականի փետրվարի 21-ին Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն–Հայաստանը (ՀՌԿԿ-Հայաստան) ներկայացրել է 2019թ․ ՀՀ տնային տնտեսությունների շրջանում կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային կարծիքի հետազոտության արդյունքները։

Արդարադատության նախարարությունը Հակակոռուպցիոն կոմիտե ստեղծելու օրենքի նախագիծ է ներկայացրել հանրային քննարկմանը: Օրենքի նախագծի հանրային քննարկման ժամանակ առաջարկություններ են ներկայացրել մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, այդ թվում՝ ԹԻՀԿ-ը։ Այդ կապակցությամբ «Ազատություն» ռադիոկայանը զրուցել է իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանի հետ:

Փետրվարի 20-ին «Գործընկերություն հանուն բաց հասարակության» նախաձեռնության շրջանակում տեղի է ունեցել «Սահմանադրական փոփոխությունները Հայաստանում. քաղաքացիական հասարակության դիրքորոշումները» խորագրով հանրային քննարկում, որը «Հայաստանը սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացում» խորագրով քննարկումների շարքի առաջին միջոցառումն է: Հանրային քննարկման ընթացքում «Խորհրդարանական վերահսկողության մեխանիզմների զարգացման և կատարելագործման անհրաժեշտությունը» թեմայով բանախոսել է Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանը:

Շտեմարաններ
IDITORD ԱՌՑԱՆՑ ՀԱՐԹԱԿ
iDitord հարթակը քաղաքացիական վերահսկողության բաց գործիք է, որն ինտերակտիվ եղանակով արձանագրում և պատկերում է ընտրական գործընթացների խախտումները, այդ թվում՝ վարչական ռեսուրսի օգտագործման դեպքերը:
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՏՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ
Այս շտեմարանն ամփոփում է «Քաղաքացի դիտորդ» հասարակական նախաձեռնության կողմից իրականացված Երևանի ավագանու 2013 թ. մայիսի 5-ի և 2013 թ. մայիսի 26-ի, 2014 թ. մարտի 9-ի, 2014 թ. հունիսի 8-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների և դեկտեմբերի 6-ի ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի դիտորդության արդյունքները:
ԸՆՏՐԱԿԵՂԾԱՐԱՐՆԵՐԻ ՊԱՏ
2015թ. սահմանադրական հանրաքվեի և հետագա ընտրությունների կեղծարարության մեջ ներգրավված անձանց և նրանց անօրինական գործողությունների մասին տեղեկություններ:
ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԹՎԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ
Այս շտեմարանում ներկայացվում են ՀՀ ազգային ժողովի 2012, 2017 և 2018 թ., ՀՀ նախագահի 2013 թ. Երևանի ավագանու 2013 թ. ընտրությունների և 2015 թ. հանրաքվեի պաշտոնական տվյալների հիման վրա իրականացված էլեկտրոնային մոնիտորինգի համառոտ վերլուծական արդյունքները:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐ
Հայաստանի հանքավայրերի, դրանց հաստատված պաշարների, կարգավիճակի, ընդերքօգտագործողների բաժնետերերի, տարածքում պատմամշակութային հուշարձանների առկայության և հանքարդյունաբերական թափոնների կուտակման վերաբերյալ տեղեկություններ:
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ
Երևանի քանդված ոչնչացված, ապամոնտաժված և վտանգված պատմամշակութային հուշարձան-շենքերի, դրանց իրավական և փաստացի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկություններ:
ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԱՆԱՉ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ
Երևանի ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների, դրանց մակերեսի, կառուցապատման, վարձակալների, շինարարության գործընթացում տեղ գտած քաղաքաշինական և այլ իրավախախտումների վերաբերյալ տեղեկություններ:
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Սկսած 2006թ. «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» (ԹԻՀԿ) հասարակական կազմակերպությունն «Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստան»-ի աջակցությամբ իրականացնում է Հայաստանի պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ և գնահատում:
Տեսահոլովակներ
Ո՞վ է ազդարարը
Ո՞վ է ազդարարը
Ինչպե՞ս ազդարարել և ու՞մ
Ինչպե՞ս ազդարարել և ու՞մ
Ազդարարի և փոխկապակցված անձի պաշտպանությունը
Ազդարարի և փոխկապակցված անձի պաշտպանությունը
Վարչական ռեսուրսի օգտագործում
Վարչական ռեսուրսի օգտագործում