Հակակոռուպցիոն բառարան

Վերադառնալ ցանկին

Օրենքի գերակայություն

Իշխանությունների՝ իրավական և քաղաքական համակարգերով, կառուցվածքներով և պրակտիկայով պայմանավորված գործողություններ, որոնք ապահովում են քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների պաշտպանվածությունը, ընդունված օրենքների կիրառումը՝ նպաստելով պետության արդյունավետ կառավարմանը։

Քաղաքացիական հասարակություն Օրինավորության ազգային համակարգ (ՕԱՀ)