Հակակոռուպցիոն բառարան

Վերադառնալ ցանկին

Հայտարարագիր

Օրենքի պահանջով կամ բարի կամքի դրսևորմամբ տրամադրված տեղեկատվություն անհատի, հանրային ծառայողի, կազմակերպության կամ կազմակերպության գործունեության մասին։ Տեղեկատվությունը կարող է ներառել քաղաքական թեկնածուի ակտիվները, կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները, ՀԿ-ների դրամաշնորհատուների անունները։

Ինչու է դա կարեվոր

Պետք է հրապարակվեն կազմակերպությունների գործունեության ոլորտների ամբողջական մանրամասները, ինչպես նաև նրանց շահույթը, վնասները, տեղական և կենտրոնական իշխանություններին արված փոխանցումները։

Համապատասխանություն (compliance) Հանրային հատված

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Հայտարարագիր