Հակակոռուպցիոն բառարան

Վերադառնալ ցանկին

Համապատասխանություն (compliance)

Վերաբերում է պետական մարմինների կամ կազմակերպությունների ընթացակարգերին, համակարգերին կամ ստորաբաժանումներին, որոնք ապահովում են այդ կառույցների իրավական, գործառնական և ֆինանսական գործունեության համապատասխանությունը գործող օրենքներին, նորմերին, կանոնակարգերին, կանոններին, չափանիշներին և հանրային ակնկալիքներին։

Ինչու է դա կարեվոր

Կազմակերպությունները պետք է պատասխանատու լինեն իրենց աշխատակիցների, օտարերկրյա մասնաճյուղերի գործողությունների և համապատասխանության ծրագրերի համարժեք վերահսկողության առումով:

Կոռուպցիա Հայտարարագիր

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Համապատասխանություն (compliance)