Հակակոռուպցիոն բառարան

Վերադառնալ ցանկին

Աուդիտ

Կազմակերպությունների հաշիվների, գործունեության, գործառույթների և կատարողականի ներքին կամ արտաքին փորձաքննություն՝ օրենքներին և կանոնակարգերին դրանց համապատասխանությունը անկողմնակալ և արժանահավատ գնահատելու համար։