Հակակոռուպցիոն բառարան

Վերադառնալ ցանկին

Ակտիվների վերականգնում

Ակտիվների վերականգնումը իրավական գործընթաց է, որի միջոցով պետությունը, իշխանությունները և/կամ քաղաքացիները վերականգնում են այլ իրավասության տակ գտնվող այն ռեսուրսները և այլ ակտիվները, որոնք գողացվել են կոռուպցիայի միջոցով։

Ազդարարում Աուդիտ

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Ակտիվների վերականգնում