Հակակոռուպցիոն բառարան

Վերադառնալ ցանկին

Էթիկա

Հիմնական արժեքների և նորմերի վրա հիմնված չափանիշներ, որոնցով պետք է առաջնորդվեն իշխանությունները, կազմակերպությունները և հասարակությունը որոշումներ ընդունելիս և գործողություններ կատարելիս։

Գնումների գործընթաց Թափանցիկություն