Հակակոռուպցիոն բառարան

Վերադառնալ ցանկին

Թափանցիկություն

Հանրային (կամ պետական) մարմիններին, կազմակերպություններին, կառույցներին և անհատներին բնորոշ հատկանիշ, որը ցույց է տալիս, թե որքանով են նրանք բաց հստակ և ճշգրիտ ցույց տալու իրենց առնչվող տեղեկատվությունը, կանոնները, գործառույթները և ընթացակարգերը։ Որպես սկզբունք պաշտոնատար անձինք, հանրային ծառայողները, կառույցների և կազմակերպությունների տնօրենները և տարբեր ստորաբաժանումների ղեկավարները, նրանց կառավարման խորհուրդները պարտավոր են գործել տեսանելի, կանխատեսելի և հասկանալի՝ խթանելու մասնակցությունն ու հաշվետվողականությունը:

Էթիկա Իրական սեփականատերերի գաղտնիություն