Հակակոռուպցիոն բառարան

Վերադառնալ ցանկին

Իրական սեփականատերերի գաղտնիություն

Իրական սեփականատերն այն իրական անձն է, որն ի վերջո տնօրինում, վերահսկում և օգուտներ է ստանում կազմակերպությունից և դրա ստեղծած եկամուտներից։ Այս տերմինն օգտագործվում է ի հակադրություն կազմակերպությունների անվանական կամ իրավաբանական սեփականատերերի և հոգաբարձուների, որոնք բոլորը կարող են գրանցված լինել որպես սեփականատերեր՝ առանց փաստացի օգտվելու օգուտներ ստանալու իրենց իրավունքից։

Թափանցիկություն Խարդախություն