Հակակոռուպցիոն բառարան

Վերադառնալ ցանկին

Շորթում

Հարկադրանքի և/կամ սպառնալիքների միջոցով նյութական փոխհատուցում կամ անհարկի համագործակցություն պահանջելը՝ օգտագործելով ունեցած իշխանությունը կամ գիտելիքները/տեղեկատվությունը։

Շահերի բախում Պետության զավթում

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Շորթում