Հակակոռուպցիոն բառարան

Վերադառնալ ցանկին

Հարկերից խուսափում

Հարկերից խուսափումը հարկերի անօրինական կերպով չվճարելը կամ մասամբ վճարելն է, որը սովորաբար կատարվում է հարկային ծառայություններին ներկայացվելիք հայտարարագրերի կեղծման կամ իսպառ բացակայության միջոցով, ինչպես օրինակ հայտարագրելով ավելի քիչ շահույթ, եկամուտներ, ձեռքբերումներ, քան փաստացի վաստակած գումարներն են, կամ մեծացնելով նվազեցումները։ Սա կարող է հանգեցնել քրեական կամ վարչական պատասխանատվության։

Հաշվետվողականություն Հովանավորչություն