Հակակոռուպցիոն բառարան

Վերադառնալ ցանկին

Հաշվետվողականություն

Կոնցեպտ, ըստ որի անհատները, պետական գերատեսչությունները և կազմակերպությունները (պետական, մասնավոր և քաղաքացիական հասարակության) պատասխանատվություն են կրում իրենց գործունեության և իրենց լիազորությունները պատշաճ կերպով կատարելու համար։ Սա նաև ներառում է պատասխանատվություն գումարի և այլ վստահված գույքի համար։

Ինչու է դա կարեվոր

Պետական մարմինները, կազմակերպությունները և քաղաքացիական հասարակությունը պետք է ապահովեն ավելի մեծ հաշվետվողականություն հասարակության վստահությունն ապահովելու համար։

Հանրային հատված Հարկերից խուսափում