Հակակոռուպցիոն բառարան

Վերադառնալ ցանկին

Օֆշորային ֆինանսական կենտրոններ

Պետություններ կամ իրավական տարածքներ, որտեղ օտարերկրյա կապիտալի ներհոսքը խթանելու նպատակով գործում է ոչ ռեզիդենտ ընկերությունների հատուկ և դյուրին գրանցման համակարգ, և ուր այդ ընկերությունները վճարում են ցածր կամ 0 տոկոս հարկեր և/կամ ստանում այլ արտոնություններ։ Հաճախ այսպիսի երկներն անվանում են «հարկային դրախտներ»։

Օրինավորություն