Հակակոռուպցիոն բառարան

Վերադառնալ ցանկին

Կոնվենցիաներ

Բազմաթիվ պետությունների կողմից ստորագրված կամ վավերացման միջոցով ընդունված միջազգային կամ տարածաշրջանային համաձայնագրեր, որոնք սահմանում են կանոններ, նորմեր և չափանիշներ այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք ունեն անդրսահմանային բնույթ և պահանջում են ընդհանուր մոտեցում և բազմակողմանի համագործակցություն։

Կլիենտիզմ / Կլիենտելիզմ Կոռուպցիա

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Կոնվենցիաներ