Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Առաջարկություններ ՀՀ արդարադատության նախարարության 2020թ. պետական բյուջեի նախագծի արդյունքային ցուցանիշների վերաբերյալ
Հրապարակումներ

Առաջարկություններ ՀՀ արդարադատության նախարարության 2020թ. պետական բյուջեի նախագծի արդյունքային ցուցանիշների վերաբերյալ

Առաջարկություններ ՀՀ արդարադատության նախարարության 2020թ. պետական բյուջեի նախագծի արդյունքային ցուցանիշների վերաբերյալ
Հեղինակ(ներ)՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն
Ամսաթիվ՝ 29.10.2019