Արդյունքներ Հրապարակումներ Կարծիքներ և առաջարկություններ

Միջոցառումների և արդյունքի ցուցանիշների վերաբերյալ ԹԻՀԿ այն առաջարկությունները, որոնք ներառվել են 2021թ. պետական բյուջեի ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության մասում

Հեղինակներ

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն

Նկարագրություն

Ներկայացվում է ծրագրային բյուջետավորման ծրագրի շրջանակներում արված առաջարկությունների ցանկը, որոնք ներառվել են 2021թ․ պետական բյուջեում՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից։

Այս կայքն օգտագործում է քուքիներ՝ իր անհրաժեշտ գործառույթները ապահովելու, ինչպես նաև այցելուների համագործակցությունը կայքի հետ բարելավելու նպատակով։
Քուքիների վերաբերյալ առավել ընդհանուր տեղեկատվության համար ծանոթացե՛ք HTTP քուքիների մասին այս հոդվածին: