Արդյունքներ Հրապարակումներ Կարծիքներ և առաջարկություններ

Առաջարկություններ ՀՀ արդարադատության նախարարության 2020թ. պետական բյուջեի նախագծի արդյունքային ցուցանիշների վերաբերյալ

Հեղինակներ

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն

Լրացուցիչ փաստաթղթեր

Առաջարկություններ ՀՀ արդարադատության նախարարության 2020թ

Այս կայքն օգտագործում է քուքիներ՝ իր անհրաժեշտ գործառույթները ապահովելու, ինչպես նաև այցելուների համագործակցությունը կայքի հետ բարելավելու նպատակով։
Քուքիների վերաբերյալ առավել ընդհանուր տեղեկատվության համար ծանոթացե՛ք HTTP քուքիների մասին այս հոդվածին: