Արդյունքներ Հրապարակումներ Քաղաքականության համառոտագրեր

Բազմաֆունկցիոնալ և տարանջատված ֆունկցիաներով հակակոռուպցիոն մարմիններ. նկատառումներ հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի առնչությամբ

Հեղինակներ

դոկտոր Վալց Կալնինշ

Այս կայքն օգտագործում է քուքիներ՝ իր անհրաժեշտ գործառույթները ապահովելու, ինչպես նաև այցելուների համագործակցությունը կայքի հետ բարելավելու նպատակով։
Քուքիների վերաբերյալ առավել ընդհանուր տեղեկատվության համար ծանոթացե՛ք HTTP քուքիների մասին այս հոդվածին: