Նորություններ

«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ նոր օրենքով (ՀՕ-22-Ն) պատմության մեջ առաջին անգամ ՀԿ-ներին թույլատրվել է իրենց աշխատանքում ներգրավել կամավորների, ինչը համահունչ է միջազգային չափանիշներին: Կամավորության լավագույն չափանիշների և հաջողված փորձի ուղեցույցի նպատակն է օգնել բարեխիղճ կառավարման ներդրմանը կամավորության բնագավառում և աջակցել Հայաստանում դրան վերաբերող իրավական դաշտի և քաղաքականության հետագա բարելավմանը:

Սույն Ձեռնարկի նպատակն է ներկայացնել «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» նոր օրենքի ընդունման արդյունքում ի հայտ եկած հնարավորությունների տեսականին, որը ՀԿ-ներին թույլ է տալիս զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ ու օգնել ՀԿ-ներին՝ օգտվելու հնարավոր գործունեության այս նոր դաշտից և ունենալու եկամուտների նոր աղբյուր: Նյութի հիմքում Հայաստանի գործող օրենսդրությունն է, որի մեկնաբանությունը մատուցվում է պարզ և ընկալելի լեզվով: Ներկայացված են գործնական խորհուրդներ և օրինակներ նմանատիպ ուղի անցած պետությունների փորձից: Թեպետ անդրադարձ է արվում ՀԿ-ներին՝ Ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել շահույթ չհետապնդող այլ իրավաբանական անձանց համար ևս, քանի որ պարունակում է ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհանուր շրջանակը և պահանջները՝ համեմված հետաքրքիր գործելակերպի օրինակներով:

ՀՀ ԱԺ ու Երևանի ավագանու ընտրություններից մոտ կես տարի անց իշխանությունները մտադրվել են վարչական և անգամ քրեական պատասխանատվություն սահմանել հանրային այն ծառայողների նկատմամբ, ովքեր նախընտրական շրջանում վարչական ռեսուրսի չարաշահում թույլ կտան։ Վարուժան Հոկտանյանի խոսքով երկար սպասված այս նախագիծն ավելի ամբողջական կլիներ, եթե որոշակի սահմանափակումներ մտցվեին նաև ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների կամ թեկնածուներին փոխկապակցված մասնավոր կազմակերպությունների համար։

Պահանջատեր հասարակություն
Իրազեկում հասարակական կազմակերպություններին
Շտեմարաններ
IDITORD ԱՌՑԱՆՑ ՀԱՐԹԱԿ
iDitord հարթակը քաղաքացիական վերահսկողության բաց գործիք է, որն ինտերակտիվ եղանակով արձանագրում և պատկերում է ընտրական գործընթացների խախտումները, այդ թվում՝ վարչական ռեսուրսի օգտագործման դեպքերը:
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՏՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ
Այս շտեմարանն ամփոփում է «Քաղաքացի դիտորդ» հասարակական նախաձեռնության կողմից իրականացված Երևանի ավագանու 2013 թ. մայիսի 5-ի և 2013 թ. մայիսի 26-ի, 2014 թ. մարտի 9-ի, 2014 թ. հունիսի 8-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների և դեկտեմբերի 6-ի ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի դիտորդության արդյունքները:
ԸՆՏՐԱԿԵՂԾԱՐԱՐՆԵՐԻ ՊԱՏ
2015թ. սահմանադրական հանրաքվեի և հետագա ընտրությունների կեղծարարության մեջ ներգրավված անձանց և նրանց անօրինական գործողությունների մասին տեղեկություններ:
ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԹՎԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ
Այս շտեմարանում ներկայացվում են ՀՀ ազգային ժողովի 2012 և 2017 թ., ՀՀ նախագահի 2013 թ. Երևանի ավագանու 2013 թ. ընտրությունների և 2015 թ. հանրաքվեի պաշտոնական տվյալների հիման վրա իրականացված էլեկտրոնային մոնիտորինգի համառոտ վերլուծական արդյունքները:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐ
Հայաստանի հանքավայրերի, դրանց հաստատված պաշարների, կարգավիճակի, ընդերքօգտագործողների բաժնետերերի, տարածքում պատմամշակութային հուշարձանների առկայության և հանքարդյունաբերական թափոնների կուտակման վերաբերյալ տեղեկություններ:
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ
Երևանի քանդված ոչնչացված, ապամոնտաժված և վտանգված պատմամշակութային հուշարձան-շենքերի, դրանց իրավական և փաստացի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկություններ:
ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԱՆԱՉ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ
Երևանի ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների, դրանց մակերեսի, կառուցապատման, վարձակալների, շինարարության գործընթացում տեղ գտած քաղաքաշինական և այլ իրավախախտումների վերաբերյալ տեղեկություններ:
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Սկսած 2006թ. «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» (ԹԻՀԿ) հասարակական կազմակերպությունն «Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստան»-ի աջակցությամբ իրականացնում է Հայաստանի պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ և գնահատում:
Տեսահոլովակներ
Ընտրական իրավունք և ընտրական համակարգ
Ընտրական իրավունք և ընտրական համակարգ
Քաղաքացի դիտորդ
Քաղաքացի դիտորդ
Շահերի բախում
Շահերի բախում
Օրինավորության ազգային համակարգ
Օրինավորության ազգային համակարգ