Գլխավոր էջ Հրապարակումներ ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ. 2011-2013 թթ. (Մաս 2)
Հրապարակումներ

ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ. 2011-2013 թթ. (Մաս 2)

ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ. 2011-2013 թթ. (Մաս 2)
Հեղինակ(ներ)՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն
Տարեթիվ՝ 2014
Ոլորտ(ներ)՝ Գնումներ
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Բուդապեշտի մարդու իրավունքների նախաձեռնության ծրագիր և Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Հայաստան