Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Բարեվարքության ինստիտուցիոնալ համակարգը Հայաստանի հանրային կառավարման ոլորտում
Հրապարակումներ

Բարեվարքության ինստիտուցիոնալ համակարգը Հայաստանի հանրային կառավարման ոլորտում

Բարեվարքության ինստիտուցիոնալ համակարգը Հայաստանի հանրային կառավարման ոլորտում
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ ՄԶԳ
Նկարագրություն` ԹԻՀԿ-ը հրապարակել է  «Բարեվարքության ինստիտուցիոնալ համակարգը Հայաստանի հանրային կառավարման ոլորտում» զեկույցը, որի նպատակն է հետազոտել Հայաստանի Հանրապետության պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում հակակոռուպցիոն համակարգի, մասնավորապես էթիկայի հանձնաժողովների, բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների, ինչպես նաև ազդարարման հարցերով պատասխանատուների ինստիտուտների կայացվածությունը, դրանց գործունեության համապատասխանությունը մի շարք օրենքներով սահմանված գործունեության պահանջներին և առանձնահատկություններին: Զեկույցը ծառայում է որպես ելակետային ուսումնասիրություն, որը հետագա պարբերական հետազոտությունների արդյունքում թույլ կտա գնահատել հակակոռուպցիոն քաղաքականության առաջընթացը ժամանակի ընթացքում: Ուսումնասիրությունն իրականացվել է ԹԻՀԿ «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրի շրջանակներում, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) աջակցությամբ։