Գլխավոր էջ Հրապարակումներ 2018-2019թթ. համայնքային բյուջեների մոնիտորինգի ամփոփիչ զեկույց
Հրապարակումներ

2018-2019թթ. համայնքային բյուջեների մոնիտորինգի ամփոփիչ զեկույց

2018-2019թթ. համայնքային բյուջեների մոնիտորինգի ամփոփիչ զեկույց
Հեղինակ(ներ)՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն
Տարեթիվ՝ 2020
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ դեսպանատուն
Նկարագրություն` Զեկույցում ներկայացված են Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի կողմից իրականացված «Հայաստանի համայնքներում հանրային ծախսերի դիտարկում» ծրագրի շրջանակներում անցկացված 2018-2019 թթ․ համայնքային բյուջեների մոնիտորինգի հիմնական արդյունքները:Ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի 7 մարզերի 7 համայնքներում իրականացվել է 2018-2019թթ․ համայնքային բյուջեների մոնիտորինգ։ Համայնքների 2018-2019թթ․ բյուջետավարման գործընթացի փուլերի ուսումնասիրության համատեքստում համայնքային 14 մոնիտորներն ուսումնասիրել են բյուջեի մշակման, քննարկման, հաստատման, կատարման, վերահսկողության և գնահատման գործընթացները՝ գնահատելով դրանց թափանցիկության, հրապարակայնության և մասնակցայնության մակարդակը։