Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Առաջարկություններ ՀՀ ԱՍՀՆ 2021-2023թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի և 2021թ. բյուջեի նախնական նախագծի միջոցառումների և արդյունքային ցուցանիշների վերաբերյալ
Հրապարակումներ

Առաջարկություններ ՀՀ ԱՍՀՆ 2021-2023թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի և 2021թ. բյուջեի նախնական նախագծի միջոցառումների և արդյունքային ցուցանիշների վերաբերյալ

Առաջարկություններ ՀՀ ԱՍՀՆ 2021-2023թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի և 2021թ. բյուջեի նախնական նախագծի միջոցառումների և արդյունքային ցուցանիշների վերաբերյալ
Հեղինակ(ներ)՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն
Ամսաթիվ՝ 17.08.2020
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան
Նկարագրություն` «Ծրագրային բյուջետավորման պրակտիկայի մոնիտորինգ և ջատագովություն» ծրագրի շրջանակում ԹԻՀԿ-ը փորձում է վեր հանել ՀՀ ԱՍՀՆ ծրագրերի միջոցառումներում և նրանց արդյունքի չափորորոշիչներում տեղ գտած բացթողումները և թերությունները՝ օգնելու ՀՀ ԱՍՀՆ-ին մշակելու այնպիսի բյուջե, որը ծրագրային բյուջե կհամարվի ոչ միայն ֆորմալ, այլ նաև բովանդակային առումով։ Ծրագրի նպատակն այս փուլում է եղել հնարավորություն ընձեռել հանրային ֆինանսների փորձագետներին` ուսումնասիրելու նախարարության ծրագրերը, դրանց ելքային ցուցանիշները, միջոցառումներն իրենց արդյունքի չափորոշիչներով, ինչպես նաև դրա հիման վրա` համագործակցելով նախարարության համապատասխան պաշտոնյաների հետ` փոխել առկա  միջոցառումները, նրանց արդյունքի չափորոշիչները և/կամ մշակելու նորերը:
Առաջարկություններ ՀՀ ԱՍՀՆ-ին (PDF, 209 ԿԲ Առաջարկություններ ՀՀ ԱՍՀՆ-ին (PDF, 209 ԿԲ)
Այս ֆայլը բեռնվել է 21 անգամ