Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Առաջարկություններ հանքարդյունաբերական ընկերությունների իրական սեփականատերերի բացահայտման գործընթացում արձանագրված որոշ խնդիրների լուծման ուղղությամբ
Հրապարակումներ

Առաջարկություններ հանքարդյունաբերական ընկերությունների իրական սեփականատերերի բացահայտման գործընթացում արձանագրված որոշ խնդիրների լուծման ուղղությամբ

Առաջարկություններ հանքարդյունաբերական ընկերությունների իրական սեփականատերերի բացահայտման գործընթացում արձանագրված որոշ խնդիրների լուծման ուղղությամբ
Հեղինակ(ներ)՝ ՀՀ ԱՃԹՆ բազմաշահառու խմբի քաղաքացիական հասարակության խմբակցություն
Տարեթիվ՝ 2020