Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Առաջարկներ «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի բարեփոխումների հայեցակարգը հաստատելու մասին» կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ
Հրապարակումներ

Առաջարկներ «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի բարեփոխումների հայեցակարգը հաստատելու մասին» կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ

Առաջարկներ «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի բարեփոխումների հայեցակարգը հաստատելու մասին» կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ
Հեղինակ(ներ)՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն, Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան, Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի- Վանաձորի գրասենյակ, Իրավունքի պաշտպանության և զարգացման հիմնադրամ
Ամսաթիվ՝ 06.06.2020