Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Գնումների մասին օրենքի վերաբերյալ առաջարկություններ
Հրապարակումներ

Գնումների մասին օրենքի վերաբերյալ առաջարկություններ

Գնումների մասին օրենքի վերաբերյալ առաջարկություններ
Հեղինակ(ներ)՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն
Ամսաթիվ՝ 29.04.2020