Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Գործարարների շրջանում տնտեսական մրցակցության ընկալման սոցիոլոգիական հետազոտություն
Հրապարակումներ

Գործարարների շրջանում տնտեսական մրցակցության ընկալման սոցիոլոգիական հետազոտություն

Գործարարների շրջանում տնտեսական մրցակցության ընկալման սոցիոլոգիական հետազոտություն
Հեղինակ(ներ)՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ և «ԱՄ Փարթնըրզ Քոնսալթինգ Քամփնի» ՍՊ ընկերություն, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ի՝ ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրի շրջանակում
Տարեթիվ՝ 2020
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն (ԱՄՆ ՄԶԳ)