Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Առաջարկություններ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ
Հրապարակումներ

Առաջարկություններ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ

Առաջարկություններ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ
Հեղինակ(ներ)՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն
Ամսաթիվ՝ 14.01.2020