Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Առաջարկություններ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության և դրանից բխող 2020-2022թթ․ գործողությունների ծրագրի նախագծի վերաբերյալ
Հրապարակումներ

Առաջարկություններ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության և դրանից բխող 2020-2022թթ․ գործողությունների ծրագրի նախագծի վերաբերյալ

Առաջարկություններ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության և դրանից բխող 2020-2022թթ․ գործողությունների ծրագրի նախագծի վերաբերյալ
Հեղինակ(ներ)՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն
Ամսաթիվ՝ 25.12.2019