Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Առաջարկություններ ՀՀ գործարար միջավայրի բարելավման ռազմավարության նախագծի վերաբերյալ
Հրապարակումներ

Առաջարկություններ ՀՀ գործարար միջավայրի բարելավման ռազմավարության նախագծի վերաբերյալ

Առաջարկություններ ՀՀ գործարար միջավայրի բարելավման ռազմավարության նախագծի վերաբերյալ
Հեղինակ(ներ)՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն
Ամսաթիվ՝ 29.10.2019