Գլխավոր էջ Հրապարակումներ ՄԱԿ-ի Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի 2-րդ և 5-րդ գլուխների վերաբերյալ ՀՀ կառավարության ինքնագնահատման այլընտրանքային ստուգաթերթ
Հրապարակումներ

ՄԱԿ-ի Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի 2-րդ և 5-րդ գլուխների վերաբերյալ ՀՀ կառավարության ինքնագնահատման այլընտրանքային ստուգաթերթ

ՄԱԿ-ի Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի 2-րդ և 5-րդ գլուխների վերաբերյալ ՀՀ կառավարության ինքնագնահատման այլընտրանքային ստուգաթերթ
Հեղինակ(ներ)՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակառուպցիոն կենտրոն
Տարեթիվ՝ 2019
Ոլորտ(ներ)՝ կոռուպցիայի դեմ պայքար