Գլխավոր էջ Հրապարակումներ «Հանրակրթական դպրոցների մատչելիությունը. օրենքը գործնականում» մասնակցային մոնիտորինգի զեկույց
Հրապարակումներ

«Հանրակրթական դպրոցների մատչելիությունը. օրենքը գործնականում» մասնակցային մոնիտորինգի զեկույց

«Հանրակրթական դպրոցների մատչելիությունը. օրենքը գործնականում» մասնակցային մոնիտորինգի զեկույց
Հեղինակ(ներ)՝ «Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» ՀԿ (նախկին «Դիսըբիլիթի ինֆո» ՀԿ), Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ի՝ ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրով տրված ենթադրամաշնորհի շրջանակներում
Տարեթիվ՝ 2019
Ոլորտ(ներ)՝ ներառական կրթություն
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն 
«Հանրակրթական դպրոցների մատչելիությունը. օրենքը գործնականում» մասնակցային մոնիտորինգի զեկույց (PDF, 949 ԿԲ «Հանրակրթական դպրոցների մատչելիությունը. օրենքը գործնականում» մասնակցային մոնիտորինգի զեկույց (PDF, 949 ԿԲ)
Այս ֆայլը բեռնվել է 717 անգամ
Poster 1 (PDF, 232 ԿԲ Poster 1 (PDF, 232 ԿԲ)
Այս ֆայլը բեռնվել է 18 անգամ
Poster 2 (PDF, 2855 ԿԲ Poster 2 (PDF, 2855 ԿԲ)
Այս ֆայլը բեռնվել է 10 անգամ
Poster 3 (PDF, 249 ԿԲ Poster 3 (PDF, 249 ԿԲ)
Այս ֆայլը բեռնվել է 7 անգամ
Accessibility manual 2018 (PDF, 23976 ԿԲ Accessibility manual 2018 (PDF, 23976 ԿԲ)
Այս ֆայլը բեռնվել է 16 անգամ