Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Առաջարկներ «Հանրային խորհրդի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ
Հրապարակումներ

Առաջարկներ «Հանրային խորհրդի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

Առաջարկներ «Հանրային խորհրդի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ
Հեղինակ(ներ)՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն
Ամսաթիվ՝ 30.05.2018
Ոլորտ(ներ)՝ հանրային խորհուրդ