Գլխավոր էջ Հրապարակումներ ՀՀ Սյունիքի մարզում ներառական կրթություն իրականացնող հանրակրթական հաստատությունների կողմից մատուցվող կրթական ծառայությունների մոնիտորիգի զեկույց
Հրապարակումներ

ՀՀ Սյունիքի մարզում ներառական կրթություն իրականացնող հանրակրթական հաստատությունների կողմից մատուցվող կրթական ծառայությունների մոնիտորիգի զեկույց

ՀՀ Սյունիքի մարզում ներառական կրթություն  իրականացնող հանրակրթական հաստատությունների  կողմից մատուցվող կրթական ծառայությունների մոնիտորիգի զեկույց
Հեղինակ(ներ)՝ «Գործընկերություն և ուսուցում» ՀԿ, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ի՝ ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրով տրված «Թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը որպես կրթության բարելավման երաշխիք» ենթադրամաշնորհի շրջանակներում
Տարեթիվ՝ 2018
Ոլորտ(ներ)՝ կրթություն
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն