Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի մարզերի Ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին մատուցվող տնայցային ուսուցման ծառայության մոնիտորինգի զեկույցի համառոտագիր
Հրապարակումներ

Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի մարզերի Ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին մատուցվող տնայցային ուսուցման ծառայության մոնիտորինգի զեկույցի համառոտագիր

Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի մարզերի Ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին մատուցվող տնայցային ուսուցման ծառայության մոնիտորինգի զեկույցի համառոտագիր
Հեղինակ(ներ)՝ «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ի՝ ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրով տրված «Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի մարզերի Ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին մատուցվող տնայցային ուսուցման ծառայության մոնիտորինգի ծրագրի» ենթադրամաշնորհի շրջանակներում
Տարեթիվ՝ 2017
Ոլորտ(ներ)՝ մասնակցային մոնիտորինգ
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն