Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Առաջարկություններ «Ազգային փոքրամասնությունների մասին» և «Իրավահավասարության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի վերաբերյալ
Հրապարակումներ

Առաջարկություններ «Ազգային փոքրամասնությունների մասին» և «Իրավահավասարության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի վերաբերյալ

Առաջարկություններ «Ազգային փոքրամասնությունների մասին» և «Իրավահավասարության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի վերաբերյալ
Ամսաթիվ՝ 16.03.2018