Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաները պետք է պաշտպանված լինեն կոռուպցիոն գործարքներից
Հրապարակումներ

Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաները պետք է պաշտպանված լինեն կոռուպցիոն գործարքներից

Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաները պետք է պաշտպանված լինեն կոռուպցիոն գործարքներից
Հեղինակ(ներ)՝ «Սոցիալական արդարություն» ՀԿ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ի՝ ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրով տրված «Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների պաշտպանության բնագավառում» ենթադրամաշնորհի շրջանակներում
Տարեթիվ՝ 2018
Ոլորտ(ներ)՝ կոռուպցիոն ռիսկերը առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների պաշտպանության բնագավառում
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն