Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Առաջարկություններ «Հանրային ծառայության մասին» և «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի վերաբերյալ
Հրապարակումներ

Առաջարկություններ «Հանրային ծառայության մասին» և «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի վերաբերյալ

Առաջարկություններ «Հանրային ծառայության մասին» և «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի վերաբերյալ
Հեղինակ(ներ)՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն
Տարեթիվ՝ 2018
Ոլորտ(ներ)՝ հանրային ծառայություն, քաղաքացիական ծառայություն