Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Առաջարկություններ. ԹԻՀԿ ընդհանուր մոտեցումները ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից մեկնարկած 2019-2022թթ. հակակոռուպցիոն ռազմավարության նախագծի մշակման վերաբերյալ
Հրապարակումներ

Առաջարկություններ. ԹԻՀԿ ընդհանուր մոտեցումները ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից մեկնարկած 2019-2022թթ. հակակոռուպցիոն ռազմավարության նախագծի մշակման վերաբերյալ

Առաջարկություններ. ԹԻՀԿ ընդհանուր մոտեցումները ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից մեկնարկած 2019-2022թթ. հակակոռուպցիոն ռազմավարության նախագծի մշակման վերաբերյալ
Հեղինակ(ներ)՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն
Ամսաթիվ՝ 25.01.2018
Ոլորտ(ներ)՝ կոռուպցիայի դեմ պայքար