Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Առաջարկություններ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ
Հրապարակումներ

Առաջարկություններ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ

Առաջարկություններ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի  նախագծի վերաբերյալ
Հեղինակ(ներ)՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն
Ամսաթիվ՝ 15.01.2018