Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Ընդերքօգտագործման իրավունքի տրման գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում
Հրապարակումներ

Ընդերքօգտագործման իրավունքի տրման գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում

Ընդերքօգտագործման իրավունքի տրման գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում
Հեղինակ(ներ)՝ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն Բեռլինում Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ կազմակերպության քարտուղարության և Ավստրալիայում Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ մասնաճյուղի հետ համագործակցությամբ «Հանքարդյունաբերություն հանուն կայուն զարգացման» ծրագրի շրջանակում
Տարեթիվ՝ 2017
Ոլորտ(ներ)՝ կոռուպցիան հանքարդյունաբերության ոլորտում
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ Ավստրալիա, «BHP Բիլլիտոն» հիմնադրամ