Գլխավոր էջ Հրապարակումներ Առաջարկություններ «ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ
Հրապարակումներ

Առաջարկություններ «ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

Առաջարկություններ «ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում  փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ
Ամսաթիվ՝ 09.11.2017